W razie pytań prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub email na adres: info.neppe@awf.gda.pl

Koordynator projektu:  

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS 

anna.szumilewicz@awf.gda.pl 

tel. + 48 784 546 256