Celem edukacyjnym szkolenia NEPPE jest przygotowanie instruktorów i trenerów do zdalnej realizacji programów aktywności fizycznej dla klientek w ciąży i po porodzie. Program IMPK-NEPPE jest spójny z europejskim standardem edukacyjnym „Exercise in pregnancy and postpartum”. Odbyły się trzy edycje IMPK-NEPPE: w maju i listopadzie 2022 oraz marcu 2023. Jednym z sukcesów projektu NEPPE było szerokie zainteresowanie naszymi szkoleniami wśród profesjonalistów ćwiczeń z różnych krajów. Do trzech edycji szkolenia zgłosiło się 332 kandydatów z 41 krajów: Austria, Bahrajn, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Burkina Faso, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Iran, Islandia, Kanada, Kenia, Litwa, Luksemburg, Malezja, Niemcy, Norwegia, Polska, Południowa Afryka, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Wybrzeże Kości Słoniowej, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Łącznie 223 osoby pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, 172 osoby ukończyły szkolenie, w tym 74 studentów zagranicznych. Dodatkowy egzamin praktyczny uprawniający do wpisu w Europejskim Rejestrze Specjalistów Ćwiczeń (European Register of Exercise Professionals – EREPS) zdało 120 uczestników.

Projekt realizowany był przez grupę światowej klasy praktyków i naukowców – łącznie 32 ekspertów z 18 krajów.

 

Trzecia edycja szkolenia NEPPE zakończona
Do trzeciej edycji zrekrutowaliśmy 113 osób. Szkolenie ukończyło 85 osób, w tym 34 studentów z 11 krajów: Chin, Chorwacji, Danii, Finlandii, Grecji, Litwy, Południowej Afryki, Rumunii, Słowenii, Ukrainy i Włoch. Pozostałe osoby zostały przyjęte na zasadach „wolnych słuchaczy”.
Do trzeciej edycji zostały wprowadzone w większym wymiarze zajęcia nt. platform wspierających realizację programów ćwiczeń w sposób zdalny (m.in. więcej szczegółowych informacji o funkcjonowaniu platformy Lenus) oraz marketingu online. Dodatkowo, uczestnikom trzeciej edycji został zaproponowany wykład na temat europejskiego projektu „New Health 2022” .
W trzeciej edycji IMPK-NEPPE zajęcia poprowadziło 28 ekspertów z 18 krajów. Zajęcia odbywały się od 3 do 31 marca 2023.
Harmonogram szkolenia

Druga edycja szkolenia NEPPE zakończona
60 uczestników wzięło udział w zajęciach poprowadzonych przez 25 ekspertów z różnych krajów świata. Mieliśmy reprezentantów z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Etiopii, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Iranu, Litwy, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Zajęcia będą odbywały się do 4 grudnia.
Harmonogram szkolenia

Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie od uczestników. Oto przykłady…:
“Doskonała – to najniższa ocena, jaką mogło otrzymać to szkolenie… (Grecja)”
“Dziękuję za najwspanialszy kurs, jaki kiedykolwiek zrobiłem!… (Południowa Afryka)”
“NEPPE było najbardziej pozytywnym wydarzeniem w moim rozwoju zawodowym i cieszy mnie wszystko, co jest z nim związane (Polska)”
Dziękuję za fantastyczny kurs i hojne dzielenie się wiedzą podczas tej drugiej edycji szkolenia NEPPE…(Portugalia)”

Dziękujemy bardzo za te opinie :)!

Pierwsza edycja szkolenia NEPPE – zakończona
W maju odbyła się pierwsza edycja szkolenia NEPPE! Zrekrutowaliśmy ponad 50 uczestników z 14 krajów. Mamy reprezentantów z Austrii, Kanady, Chin, Etiopii, Grecji, Iranu, Litwy, Polski, Portugalii, Słowenii, Południowej Afryki, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.
Harmonogram szkolenia

ZapraszaMy do obejrzenia Relacji

Ogólne informacje

Program szkolenia IMPK-NEPPE obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub polskim, zdalnie za pośrednictwem aplikacji Teams lub stacjonarnie.

W 2022-2023 program szkolenia NEPPE był realizowany intensywnie przez miesiąc nieprzerwanie: 4-5 godzin lekcyjnych w dni robocze w godzinach popołudniowych (14:00 – 19:00 CET) oraz 7-8 godzin lekcyjnych w weekendy (10:00 – 19:00 CET).

W ramach 150 godzin dydaktycznych zaplanowany jest czas na samodzielną, indywidualną pracę uczestników pod opieką tutorów.

W formule zdalnej zajęcia są nagrywane, więc w przypadku nieobecności uczestnicy będą mogli nadrobić materiał w dogodnym dla siebie czasie.

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin teoretyczny, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo, jeśli zaliczą również część praktyczną (realizowaną w pełni online), uzyskają kwalifikację „Ćwiczenia w ciąży i po porodzie” (4 poziom ERK), zgodnie z międzynarodowymi standardami EuropeActive.

Jak ukończyć szkolenie NEPPE?

Opis zaliczeń końcowych oraz kryteria oceny

Uczestnictwo w szkoleniu NEPPE jest bezpłatne.