Trzecia edycja szkolenia NEPPE (3-31 marca 2023)

Zakończyliśmy rekrutację do trzeciej edycji szkolenia NEPPE. Zajęcia poprowadzą uznani na arenie międzynarodowej naukowcy i praktycy z całego świata!

Harmonogram szkolenia

Druga edycja szkolenia NEPPE zakończona
60 uczestników wzięło udział w zajęciach poprowadzonych przez 25 ekspertów z różnych krajów świata. Mieliśmy reprezentantów z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Etiopii, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Iranu, Litwy, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Zajęcia będą odbywały się do 4 grudnia.
Harmonogram szkolenia

Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie od uczestników. Oto przykłady…:
“Doskonała – to najniższa ocena, jaką mogło otrzymać to szkolenie… (Grecja)”
“Dziękuję za najwspanialszy kurs, jaki kiedykolwiek zrobiłem!… (Południowa Afryka)”
“NEPPE było najbardziej pozytywnym wydarzeniem w moim rozwoju zawodowym i cieszy mnie wszystko, co jest z nim związane (Polska)”
Dziękuję za fantastyczny kurs i hojne dzielenie się wiedzą podczas tej drugiej edycji szkolenia NEPPE…(Portugalia)”

Dziękujemy bardzo za te opinie :)!

Pierwsza edycja szkolenia NEPPE – zakończona
W maju odbyła się pierwsza edycja szkolenia NEPPE! Zrekrutowaliśmy ponad 50 uczestników z 14 krajów. Mamy reprezentantów z Austrii, Kanady, Chin, Etiopii, Grecji, Iranu, Litwy, Polski, Portugalii, Słowenii, Południowej Afryki, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.
Harmonogram szkolenia

ZapraszaMy do obejrzenia Relacji

Ogólne informacje

Program szkolenia NEPPE obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim zdalnie za pośrednictwem aplikacji Teams.

Program szkolenia NEPPE będzie realizowany intensywnie przez miesiąc nieprzerwanie: 4-5 godzin lekcyjnych w dni robocze w godzinach popołudniowych (14:00 – 19:00 CET) oraz 7-8 godzin lekcyjnych w weekendy (10:00 – 19:00 CET).

W ramach 150 godzin dydaktycznych zaplanowany jest czas na samodzielną, indywidualną pracę uczestników pod opieką tutorów,

Zajęcia będą nagrywane, więc w przypadku nieobecności uczestnicy będą mogli nadrobić materiał w dogodnym dla siebie czasie.

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin teoretyczny, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo, jeśli zaliczą również część praktyczną (realizowaną w pełni online), uzyskają kwalifikację „Ćwiczenia w ciąży i po porodzie” (4 poziom ERK), zgodnie z międzynarodowymi standardami EuropeActive.

Jak ukończyć szkolenie NEPPE?

Opis zaliczeń końcowych oraz kryteria oceny

Uczestnictwo w szkoleniu NEPPE jest bezpłatne.