Projekt NEPPE odpowiada na istotną potrzebę przygotowania wyspecjalizowanej kadry do zdalnego prowadzenia ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie. Regularne ćwiczenia są warunkiem koniecznym dla zdrowia przyszłych matek i ich dzieci. Niestety, w wielu krajach instruktorzy i trenerzy mają wyraźne luki kompetencyjne w tym obszarze a kobiety w okresie okołoporodowym są za mało aktywne. Co więcej, w czasach pandemii COVID-19 problem się zaostrzył, m.in. w wyniku ograniczenia dostępu do usług rekreacyjnych oraz kontaktów społecznych. Dlatego głównym celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia, odpowiadającego na powyższe potrzeby.  

Tworząc Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia (IMPK) – NEPPE opieramy się m.in. na europejskich kwalifikacjach zawodowych „Exercise in Pregnancy” i „Exercise in Postpartum”, opracowanych przez międzynarodową organizację branżową EuropeActive (2021). Wykorzystujemy również najnowsze rekomendacje, osiągnięcia naukowe i praktyczne z obszaru ćwiczeń okołoporodowych. Kluczowym elementem jest wkomponowanie w program nowej międzynarodowej kwalifikacji sektorowej „Online provision of fitnesss services”.