W ramach zadań projektowych opracowujemy kwestionariusz ankiety do badania poziomu kompetencji specjalistów ćwiczeń w zakresie zdalnego prowadzenia zajęć dla kobiet w okresie okołoporodowym.  

Kwestionariusz będzie obejmował kilka obszarów tematycznych: ćwiczenia w ciąży, ćwiczenia po porodzie, kompetencje zawodowe do pracy z kobietami w ciąży lub po porodzie, kompetencje do zdalnego prowadzenia ćwiczeń, kompetencje do współpracy specjalistów ćwiczeń z przedstawicielami branży medycznej, włączenie osób z niepełnosprawnościami w obszar prowadzenia ćwiczeń okołoporodowych. 

Wyniki badań posłużą m.in. do opracowania programu edukacyjnego dla instruktorów i trenerów (IMPK-NEPPE). Posłużą również do opracowania materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pracowników branży medycznej sprawujących opiekę położniczą, a także dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz ich rodzin.  

O rozpoczęciu badań w oparciu o powyższy kwestionariusz poinformujemy wkrótce.