PLANOWANE Rezultaty

Odbędą się trzy edycje IMPK – NEPPE (w maju i listopadzie 2022 r. oraz w marcu 2023 r.), w 20-osobowych grupach studentów zagranicznych, prowadzone zdalnie w języku angielskim. Zachowamy najwyższe standardy kształcenia zdalnego, co zostanie potwierdzone akredytacją wiodącej europejskiej organizacji sektorowej EuropeActive. Elementem zwiększającym atrakcyjność IMPK – NEPPE dla absolwentów programu, będzie możliwość wpisu do Europejskiego Rejestru Specjalistów Ćwiczeń (EREPS).  

Kluczową korzyścią z projektu jest opracowanie i wdrożenie produktu w postaci programu NEPPE wraz z materiałami dydaktycznymi, przygotowanymi przez światowej klasy ekspertów z obszaru ćwiczeń okołoporodowych.  

Wartościowym rezultatem będzie również opracowanie uniwersalnych wytycznych nt. zdalnego prowadzenia szkoleń dla kadr sportu, uwzględniających potrzeb osób z niepełnosprawnościami.