Absolwentka AWF Gdańsk (1987), kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność: odnowa biologiczna. Dr nauk kf (1994). Ukończyła Szkołę Nauczycieli Tańca pod auspicjami MENiS (1992) oraz Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej w Uniwersytecie Gdańskim (1996). Posiada uprawnienia instruktora tańca ludowego i towarzyskiego oraz nauczyciela informatyki (Studia Podyplomowe WSKS Gdynia, 2005). Od początku istnienia (1984) związana z ZTL Neptun, obecnie pełni funkcję kierownika artystycznego i organizacyjnego Zespołu (od 2003). Posiada bogate doświadczenie w promowaniu polskiej kultury tanecznej na arenie międzynarodowej. Była współorganizatorem 20 wyjazdów Zespołu na zagraniczne festiwale folklorystyczne (Dania, Francja, Rosja, Cypr, Niemcy, Holandia, Bułgaria, Węgry, Portugalia Ukraina, Belgia, Hiszpania, Wietnam) oraz na 9 festiwali krajowych o randze międzynarodowej.