Druga edycja szkolenia NEPPE zakończona

W listopadzie i grudniu 60 uczestników wzięło udział w zajęciach poprowadzonych przez 25 ekspertów z różnych krajów świata. Mieliśmy reprezentantów z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Etiopii, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Iranu, Litwy, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie od uczestników. Oto przykłady…:
“Doskonała – to najniższa ocena, jaką mogło otrzymać to szkolenie… (Grecja)”
“Dziękuję za najwspanialszy kurs, jaki kiedykolwiek zrobiłem!… (Południowa Afryka)”
“NEPPE było najbardziej pozytywnym wydarzeniem w moim rozwoju zawodowym i cieszy mnie wszystko, co jest z nim związane (Polska)”
Dziękuję za fantastyczny kurs i hojne dzielenie się wiedzą podczas tej drugiej edycji szkolenia NEPPE…(Portugalia)”

Dziękujemy bardzo za te opinie :)!