Aktualnie trwają konsultacje społecznych w związku z procesem wprowadzania na rynek europejski zaktualizowanych kwalifikacji zawodowych dla kadr sportu: Ćwiczenia w ciąży (Exercise in Pregnancy) oraz Ćwiczenia po porodzie (Exercise in Postpartum), opracowane Professional Standards Committee przy EuropeActive. Europe Active jest międzynarodową organizacją, reprezentującą europejski sektor aktywności fizycznej i fitnessu, z siedzibą w Brukseli. 

Zaopiniowanie tych dokumentów przez szerokie grono interesariuszy (szkoleniowców, trenerów, instruktorów, badaczy, usługodawców z branży fitness, końcowych beneficjentów usług, itd.) daje szansę ich dostosowania do potrzeb rynku pracy. W przedstawionych opisach kwalifikacji zostały m.in. wykorzystane osiągniecia z eksperymentalnych projektów badawczych nt. efektywności ćwiczeń w okresie okołoporodowym, prowadzonych w AWFiS. Zostały one przełożone na efekty uczenia się dla specjalistów ćwiczeń,  wraz ze wskazaniem kryteriów ich weryfikacji, zgodnie z koncepcją Europejskich Ram Kwalifikacji.  

Consultation – Exercise in Postpartum Lifelong Learning | EUROPEACTIVE AND EDUCATION (europeactive-standards.eu) 

Consultation – Exercise in Pregnancy Lifelong Learning | EUROPEACTIVE AND EDUCATION (europeactive-standards.eu)