Projekt NEPPE wyróżniony w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2023

Projekt NEPPE był podstawą wyróżnienia w konkursie „Perspektywy Medycyny 2023” w kategorii „Profilaktyka zdrowotna”, przyznanego koordynatorce projektu dr hab. Annie Szumilewicz, prof. AWFiS.

Celem konkursu „Perspektywy Medycyny”, organizowanego przez Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”, jest promowanie ekspertów i liderów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji nauk medycznych. Więcej informacji: 3. edycja konkursu „Perspektywy Medycyny” – Kongres Zdrowie Polaków (kongres-zdrowiepolakow.pl)

Uroczysta gala odbyła się 25 kwietnia w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia wręczali p. Senator RP, dr n. med. Beata Małecka-Libera (przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia), prof. Henryk Skarżyński (przewodniczący Rady Programowej Kongresu) oraz prof. Piotr Wachowiak (rektor SGH).

Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia i jesteśmy zmotywowani do kolejnej edycji projektu NEPPE!