Projekt NEPPE zakończony sukcesem!

Z dniem 31 sierpnia 2023 oficjalnie zakończyliśmy projekt NEPPE. Najważniejsze zrealizowane zadanie to opracowanie i wdrożenie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia IMPK-NEPPE. Program jest spójny z europejskim standardem edukacyjnym „Exercise in pregnancy and postpartum”. Odbyły się trzy edycje IMPK-NEPPE: w maju i listopadzie 2022 oraz marcu 2023. Jednym z sukcesów projektu NEPPE było szerokie zainteresowanie naszymi szkoleniami wśród profesjonalistów ćwiczeń z różnych krajów. Do trzech edycji szkolenia zgłosiło się 332 kandydatów z 41 krajów. Łącznie 223 osoby pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, 172 osoby ukończyły szkolenie, w tym 74 studentów zagranicznych. Dodatkowy egzamin praktyczny uprawniający do wpisu w Europejskim Rejestrze Specjalistów Ćwiczeń (European Register of Exercise Professionals – EREPS) zdało 120 uczestników.

Projekt realizowany był przez grupę światowej klasy praktyków i naukowców – łącznie 32 ekspertów z 18 krajów.

Już mamy plany na kolejne wspólne działania💪😊.