Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję szkolenia NEPPE

21 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszą, majową edycję szkolenia NEPPE. Eksperci omówili procedury rekrutacyjne, jakość zajęć, techniczne aspekty szkolenia online, narzędzia do weryfikacji efektów uczenia się oraz zaangażowanie osób niepełnosprawnych. Jednocześnie rozpoczęto działania przygotowujące kolejne edycje szkolenia NEPPE, które odbędą się w listopadzie 2022 i marcu 2023 roku.