Spotkanie zespołu eksperckiego ds. opracowania kwestionariusza NEPPE

Aktualnie trwają prace nad kwestionariuszem ankiety do globalnego badania teoretycznych kompetencji zawodowych specjalistów ćwiczeń w zakresie prowadzenia ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie. Celem badania jest również określenie postaw i barier do uczestnictwa kobiet w okołoporodowej aktywności fizycznej w różnych krajach. Badaniami obejmiemy trzy grupy respondentów:  

  • instruktorów i trenerów 
  • pracowników branży medycznej sprawujących opiekę położniczą 
  • kobiety w ciąży 

Spotkanie zespołu eksperckiego ds. opracowania kwestionariusza NEPPE: