dr. hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

Anna Szumilewicz – międzynarodowy ekspert ćwiczeń w ciąży i po porodzie; doktor habilitowany w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, badawczo-dydaktyczny profesor uczelni w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (AWFiS). Od 2012 prowadzi badania eksperymentalne nt. wpływu aktywności fizycznej kobiet ciężarnych na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz rozwój dzieci. 

Współpracując z ośrodkami badawczo-naukowymi z rożnych krajów, opracowała program treningowo-edukacyjny „FemFit Mama” oraz „HIIT Mama”, ukierunkowany dla kobiet ciężarnych i po porodzie oraz ofertę szkoleniową dla instruktorów i trenerów. Prowadzi szkolenia z tej tematyki w kraju i za granicą. Jest współautorką pierwszego w świecie międzynarodowego standardu edukacyjnego w tej tematyce: „EuropeActive Standards EQF Level 5 – Pregnancy and Postnatal Exercise Specialist” (2016).  

Od wielu lat jest związana z organizacją EuropeActive, reprezentującą sektor zdrowia i fitnessu na rynku europejskim. Od 2019 r. pełni tam funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Standardów Zawodowych, odpowiadając za tworzenie i aktualizację opisów kwalifikacji dla specjalistów prozdrowotnej aktywności fizycznej. Wraz z EuropeActive realizowała liczne międzynarodowe projekty edukacyjne. Systemowe rozwiązania edukacyjne dla branży fitness i sektora zdrowia, w tym dla obszaru opieki okołoporodowej, prezentowała m.in. jako panelistka Światowej Organizacji Zdrowia (2021). W Polsce od 2017 jest członkiem prezydium w Radzie ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru prozdrowotnej aktywności fizycznej, oraz prelegentem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych z tej tematyki. Za swoją działalność została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016), Brązowym Medalem za Zasługi dla Sportu (przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2017) oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (przez Prezydenta RP w 2019).