Magdalena Piernicka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia pierwszego stopnia na Wydziale Turystyki i Rekreacji ukończyła w roku 2014 ze specjalizacją Fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz Fitness – ćwiczenia dla kobiet w ciąży i po porodzie. Podczas trwania studiów rozwijała swoje zainteresowania związane ze specjalnością fitness, zdobywając powiązane kwalifikacje zawodowe i uczestnicząc w licznych kursach dokształcających. Od początku studiów aktywnie uczestniczyła w Kole Naukowym „AFKOR” – Aktywności Fizyczna Kobiet w Okresie Rozrodczym. Pracę licencjacką napisała pt. „Trening mięśni dna miednicy u studentek AWFiS w Gdańsku – analiza techniki zadań ruchowych przed i po 6-ciu tygodniach ćwiczeń”. Kontynuując rozwój naukowy z zakresu mięśni dna miednicy obroniła pracę magisterską pt. „Sposoby interwencji treningowej w nauczaniu ćwiczeń mięśni dna miednicy u studentek uczelni sportowej – randomizowane badanie kontrolne”. Od wielu lat prowadzi badania mięśni dna miednicy z użyciem sEMG w Laboratorium Wysiłku Fizycznego – AWFiS. Od 2016 roku jestem studentką studiów doktoranckich oraz czynnym nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aktualnie jest zatrudniona na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fitness w Katedrze Sportu. W 2022 Magdalena Piernicka obroniła rozprawę doktorską opartą o cykl publikacji naukowych pod wspólnym tematem ‘Programy treningowo-edukacyjne a funkcja mięśni dna miednicy u aktywnych fizycznie nieródek’.